Codes Postaux

PROVINCE FIANARANTSOA
ALAKAMISY ITENINA 301

ALAROBIA VOHIPOSA 305

AMBALAVAO 303

AMBATOFINANDRAHANA 304

AMBINANINDRANO CENTRE 306

AMBOHIMAHASOA 305

AMBOHIMANGA SUD 312

AMBOROMPOTSY 304

AMBOSITRA 306

AMBOVOMBE CENTRE 323

AMPASIMANJEVA 316

ANKARAMENA 303

ANKARINORO 308

ANTSENAVOLO 317

BEFOTAKA SUD 318

FANDRIANA 308

FARAFANGANA 309

FIADANANA CENTRE 308

FIANARANTSOA RP 301

FIANARANTSOA TSIANOLONDROA 301

FORT CARNOT 310

IAKORA 311

IFANADIANA 312

IHOSY 313

IKALAMAVONY 314

ILAKA CENTRE 306

IVOHIBE 315

KIANJAVATO 317

MAHASOABE 302

MAHAZOARIVO 308

MANAKARA SUD 316

MANAMPATRANA 310

MANANJARY 317

MIDONGY SUD 318

NOSY VARIKA 319

RANOHIRA 313

RANOMAFANA CENTRE 312

RANOMENA 320

REGION IHOROMBE

SAHAMADIO FISAKANA 308

SAHASINAKA 316

SANDRANDAHY 308

TANAMBAO MANANJARY 317

VANGAINDRANO 320

VOHILAVA 317

VOHIPENO 321

VONDROZO 322